Kinderoefentherapie op locatie Blondeelstraat

10-06-2020 - Pascalle Koster

Kinderoefentherapie (KOT) is een specialisatie vanuit de oefentherapie cesar/ mensendieck. KOT richt zich binnen de behandeling op de belevingswereld van het kind, waardoor er sprake is van betekenisvol oefenen. Hierdoor is de transfer buiten de behandelsituatie van motorische voorwaarden en vaardigheden naar het dagelijks handelen geborgd. Als het kind iets “leert” kan hij het ook buiten de behandelsituatie toepassen. Naast gedragsverandering ook sprake van het ontwikkelen van motoriek.

Samenwerking met de huisarts wordt als voorwaarde gezien voor een veilige behandeling. Een motorische ontwikkelingsachterstand kan één van de eerste signalen zijn van een meervoudige problematiek of al in een eerder stadium gesignaleerd zijn in een ander kader (bijvoorbeeld door een consultatiebureauarts). De positie van de huisarts in de eerste lijn, als de ‘spin in het web’ maakt, dat er altijd door de kinderoefentherapeut contact gezocht wordt met de huisarts om diagnose en eventuele vroeg signalering op elkaar af te stemmen. 

Verwijsindicaties KOT:

0-3 jaar

 • Afwijkende grof motorische ontwikkeling bij het omrollen, kruipen en leren lopen
 • Voorkeurshouding en of schedeldeformatie
 • Angstig in bewegen of weinig exploratiegedrag
 • Een te hoge of juist te lage spierspanning
 • Vaak vallen
 • Problemen in de ontwikkeling van de fijne motoriek

 4-12 jaar

 • Een afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grof motorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema en/of ruimtelijke oriëntatie
 • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
 • Zwemdiploma halen lukt niet
 • Veel moeite met sportactiviteiten
 • Onvoldoende zelfredzaamheid met fietsen, aan- en uitkleden en eten met bestek