\Corona Update

24-03-2020 - Pascalle Koster

Lieve Cliënten, verwijzers en andere geïnteresseerden,

Vanwege de verschepte maatregelen van de VVOCM, KNGF, RIVM en de overheid is het voor ons niet meer mogelijk de behandeling face to face uit te voeren tot minimaal 28 April 2020. .
Dit betekent dat wij zoveel mogelijk behandelingen via videobellen zullen gaan inzetten, om zo de continuiteit van de behandeling te waarborgen. Enige uitzondering op de regel is, dat als het noodzakelijk is dat de oefentherapie wordt doorgezet, omdat videobellen niet mogelijk is , en stilstand forse achteruitgang betekent i.c.m. uitval op het werk of verergering van ziekte.

Voor eventueel nieuwe afspraken is het ook mogelijk een videoconsult in te plannen. Voor zowel slaapproblematiek als chronische pijn zijn er in deze tijd e-health programma's ontwikkelt, om zo de vraag online te kunnen beantwoorden. Voor vragen bel gerust.

Sterkte in de komende tijd, en denk goed aan elkaar en houd de regels in acht.
Dan hopen wij elkaar weer snel in Mei te zien.

Met vriendelijke groeten,
Pascalle