De eerste stap om Reuma weer vergoed te krijgen uit de basisverzekering is gezet

13-09-2019 - Pascalle Koster

Op 19 augustus kregen wij goed nieuws! Minister Bruins heeft besloten twee onderzoeken goed te keuren naar het effect van langdurige oefentherapie bij mensen met RA en axiale SpA die daardoor ernstige functionele beperkingen ondervinden. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. En toch is het een belangrijke stap in de goede richting.

Sinds 2012 strijden wij al om fysiotherapie voor mensen met reuma weer vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. Wij vinden dat fysiotherapie essentieel is voor mensen met reuma die de behandelingen nodig hebben. In de afgelopen jaren hebben we op diverse manieren hiervoor aandacht gevraagd. Zo hebben we verschillende meldpunten geopend en een Reumanifest overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Gelukkig zijn veel partijen het met ons eens dat fysiotherapie voor mensen met reuma werkt.

Hobbel op de weg

Maar een grote hobbel is dat behandelingen alleen worden toegelaten door het Zorginstituut als wetenschappelijk is aangetoond dat ze effectief zijn. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid over de vergoeding van behandelingen uit de basisverzekering. Behandelingen moeten niet alleen werken, ze moeten ook kosteneffectief zijn. Dat wil zeggen dat de uitgaven aan behandeling met oefentherapie ervoor moeten zorgen dat andere zorgkosten – zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname – lager worden.

Bewijzen dat oefentherapie werkt

Na veel getouwtrek gaf het Zorginstituut vorig jaar de mogelijkheid om onderzoek te doen bij een kleine groep mensen met RA en Axiale SpA om wetenschappelijk aan te tonen of oefentherapie effectief is én kosteneffectief. Oefentherapie vormt een onderdeel van fysiotherapie. Oefentherapie kan door een fysiotherapeut worden gegeven, maar ook door een zogenoemde oefentherapeut die werkt volgens de methode Mensendieck of Cesar.

We hebben er bewust voor gekozen om voor deze beperkte groep een aanvraag voor onderzoek in te dienen. Een kleine groep, maar wel een groep mensen voor wie fysiotherapie erg noodzakelijk is. We zijn daarom heel bij dat we deze onderzoeken nu mogen laten uitvoeren. Het lijkt een kleine stap in ons doel om fysiotherapie vergoed te krijgen voor alle mensen met reuma die het nodig hebben. Maar het is een belangrijke stap die over vier jaar duidelijkheid moet geven over de effectiviteit van fysiotherapie voor deze specifieke groep.

Wat doen we nog meer?

Intussen blijven we van mening dat fysiotherapie voor alle mensen met reuma die het nodig hebben, moet worden vergoed uit de basisverzekering. Daarom hebben we onlangs samen met het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) aan wetenschappers gevraagd: ‘Wat is het effect van fysiotherapie op (arbeids)participatie bij ontstekingsreuma?’.

Verder nemen we deel aan werkgroepen die behandelrichtlijnen ontwikkelen en brengen we het belang van goede reumazorg en van fysiotherapie daarbij onder de aandacht. Ook werkt ReumaNederland samen met zorgverzekeraars aan pilotprojecten voor goede beweegzorg.

De twee onderzoeken naar langdurige fysiotherapie bij RA en axiale SpA vormen dus een van de stappen in onze strijd voor toegankelijke fysiotherapie voor mensen met reuma. Toch is het een mijlpaal waar we trots op zijn!