Voorkom RSI bij schoolgaande kinderen

04-03-2017 - Pascalle Koster

Bescherm Schoolkinderen tegen RSI

Afgelopen week verscheen onderstaand persbericht vanuit het lesprogramma zit met Pit. Recent onderzoek wijst aan dat gemiddeld 6,5 uur beeldscherm werk kan leiden tot RSI. Oefentherapie kan hierdoor belangrijk zijn voor alle schoolgaande kinderen.

Schoolgaande kinderen gebruiken gemiddeld 6,5 uur per dag een beeldscherm. Meer dan 60% heeft pijn na beeldschermgebruik. Zo blijkt uit onderzoek door de Hogeschool Rotterdam voor de
RSI-vereniging. Op Internationale RSI-dag roept de RSI-vereniging het nieuwe kabinet daarom op om verantwoord beeldschermgebruik op te nemen in het curriculum van scholen.
Het onderzoek toont aan dat schoolgaande kinderen gemiddeld 6,5 uur per dag doorbrengen achter het beeldscherm van een smartphone, tablet, laptop of computer. Een gemiddeld huishouden heeft negen beeldschermen en scholen gebruiken steeds meer tablets en smartboards. Meer dan 60% van de schoolgaande kinderen ervaart pijn aan arm, nek, schouders en/of rug na beeldschermgebruik. Op Internationale RSI-dag
roepen de RSI-vereniging en Zit met Pit! het nieuwe kabinet daarom op om gezond beeldschermgebruik op te
nemen in het verplichte curriculum van alle basisscholen én middelbare scholen.

Wel schrijfhouding, geen schermhouding
Ouders en scholen hebben volgens het onderzoek geen aandacht voor de lichaamshouding bij beeldschermgebruik. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze houding bij tablet, smartphone- en computergebruik vaak volledig verkeerd is. Kinderen leren op school wél een juiste schrijfhouding, terwijl ze veel minder dan 6,5
uur per dag schrijven.

Arbowet voor scholieren?
RSI bestaat nog in Nederland. Arm-/nek-/schouderklachten veroorzaken 9% van alle verzuimdagen volgens
TNO. Dit terwijl de Arbowet de werknemer beschermt met bijvoorbeeld een tijdslimiet aan beeldschermgebruik. Die bescherming geldt niet voor de jeugd. Kinderen hebben volgens het onderzoek ook nauwelijks beschikking over instelbaar meubilair op school.

Zit met Pit!
Oefentherapeuten ontwikkelden het Zit met Pit! lesprogramma voor basisscholen. In drie lessen leren
kinderen, ouders en leerkrachten alles over een goede beeldschermhouding en voldoende beweging. De RSIvereniging
en Zit met Pit! slaan de handen ineen om scholen met dit programma te laten werken (zie foto).