10 Weetjes over bewegen

13-01-2015 - Pascalle Koster

Wat weet jij over bewegen? Dat het belangrijk is voor je gezondheid en dat je er energie van krijgt. Dat je er calorieën door verbrandt en dat we het in vergelijking met vroeger steeds minder doen... Maar dat is lang niet alles wat ertoe doet. Sport.nl geeft je een snelcursus bewegen, vanuit je luie stoel.

Sinds 2000 meet TNO trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking en publiceert de uitkomsten in de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid. Dit onderzoek, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continu uitgevoerde enquête naar het beweeggedrag in relatie tot gezondheid onder 10.000 Nederlanders per jaar, representatief voor de bevolking van 4 jaar en ouder. Het geeft ons veel informatie over hoeveel en hoe vaak Nederlanders bewegen, waarom ze dit doen en hoeveel tijd ze aan bewegen besteden. In onderstaande lijst vind je tien interessante beweegweetjes.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Om ervoor te zorgen dat mensen genoeg bewegen is de richtlijn Nederlandse Norm Gezond Bewegen (kortweg NNGB) in het leven geroepen.

  • ben je tussen de 4 en 17 jaar, dan geldt dat je dagelijks minimaal een uur ten minste matig intensief lichamelijk actief moet zijn. Minstens twee keer per week moet je bezig zijn met kracht-, lenigheids- en coördinatieoefeningen voor het verbeteren of handhaven van je lichamelijke fitheid;
  • volwassenen (18-54 jaar) dienen dagelijks minimaal een halfuur ten minste matig intensief lichamelijk actief te zijn. Op vijf dagen per week welteverstaan, maar het liefst gewoon elke dag;
  • ben je 55 jaar of ouder, dan ligt de norm op minimaal een halfuur een intensieve lichamelijke activiteit verrichten. Op minimaal vijf dagen per week, maar het liefst zeven dagen.

Fitnorm

Wist je dat je minimaal drie keer per week twintig minuten een zwaar intensieve lichamelijke activiteit moet verrichten om fit te zijn/blijven? En dit niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. Ongeveer twintig procent van de Nederlandse volwassenen voldoet aan de Fitnorm. 

Combinorm

Aan de Combinorm voldoe je als je beantwoordt aan de minimale vereisten van de NNGB en/of de Fitnorm. Ruim twee derde van de Nederlandse volwassenen voldoet de afgelopen jaren aan de Combinorm.

Inactiviteit

Je hoort vaak dat we steeds inactiever worden. Maar wat is dat nu eigenlijk, inactiviteit? Voor jongeren (4-17 jaar) geldt dat je inactief bent als je zowel in de zomer als in de winter op minder dan drie dagen per week ten minste zestig minuten matig intensief lichamelijk actief bent. Maar liefst één op de acht jongeren is inactief.

Voor volwassenen ligt die grens anders. Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je inactief als je zowel in de zomer als in de winter niet één dag per week ten minste een halfuur een matig intensieve lichamelijke activiteit weet te verrichten.

Sedentair gedrag

Onder het begrip ‘sedentair gedrag’ valt gedrag met een zeer laag energiegebruik, zoals zitten en liggen? Voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 17 jaar is hiertoe de ‘beeldschermnorm’ in het leven geroepen. Deze norm houdt in dat kinderen in hun vrije tijd niet langer dan twee uur per dag mogen besteden aan het kijken van televisie/dvd’s en computeren. Deze richtlijnen zijn er voor volwassenen nog niet.

Lichamelijk actief

Nederlandse volwassenen zijn gemiddeld 202 minuten per dag lichamelijk actief. Hun lichaamsbeweging komt voornamelijk door werk, gevolgd door het huishouden, tuinieren en wandelen.

Nederlandse jongeren zijn gemiddeld 138 minuten lichamelijk actief per dag. Sporten is de voornaamste bron van beweging voor hen, gevolgd door reizen, activiteiten op school of tijdens werk, en wandelen.

Actief of inactief?

Wist je dat lager opgeleiden, niet-sporters, niet-werkenden en personen met een niet-Nederlandse herkomst vaker inactief zijn? Werkenden, mensen met een Nederlandse herkomst en sporters in de leeftijdsgroep 35-54 jaar halen de normen relatief vaak.

Hoeveel tijd zitten we?

Nederlandse volwassenen zitten/liggen gemiddeld 43 procent van ieder etmaal (exclusief slaaptijd). Op een gemiddelde school- of werkdag gaat het om 7,1 uren per etmaal. Maar op een vrije dag of in het weekend zijn we veel actiever. Dan zitten/liggen we gemiddeld maar 4,8 uren per etmaal. Dit is 29 procent exclusief slaaptijd.

Jongeren kunnen er ook wat van: op een gemiddelde school-/werkdag zitten/liggen zij gemiddeld 8,1 uren per 24 uur (exclusief slaaptijd). Dat is maar liefst 59 procent van de tijd dat ze wakker zijn! Op een gemiddelde vrije dag gaat het gelukkig maar om 4,3 uren per etmaal. Daarbij moet gezegd worden dat jongeren in verhouding sowieso meer uren slapen dan volwassenen, wat de percentages voor sedentair gedrag beïnvloedt.

2013

Wist je dat bijna een derde van de Nederlandse volwassenen en ruim de helft van de Nederlandse jongeren in 2013 te weinig bewoog? Dit beeld is de afgelopen acht jaar vrijwel hetzelfde gebleven. De belangrijkste bron voor beweging is voor jongeren sport. Volwassenen halen hun beweging vooral uit werk en huishouden.

Weinig beweging

Wist je dat 65-plussers, niet-werkenden, personen met een zittend beroep, met een langdurige aandoening, van niet-Nederlandse afkomst en niet-sporters relatief weinig bewegen? Dit is geconstateerd op basis van de Combinorm. Onder deze groepen valt dus nog een wereld te winnen!

Behoor je tot de groep die veel zit en te weinig lichamelijk actief is? Kom van die bank en probeer waar mogelijk te bewegen. Neem de trap in plaats van de lift, laat de auto lekker staan en stel jezelf ten doel ten minste twee keer per week te gaan bewegen. Zoek op Sport.nl een leuke sportclub bij je in de buurt of download een van de vele beschikbare sport-apps. Je zult het zien: als je eenmaal aan de slag gaat, voel je je al snel fitter en is het helemaal niet zo’n opgave om tweemaal per week een sportsessie te plannen. Aan de slag!

Bron: TNO
Foto: Shutterstock.com